Årsmøte i Trysilvassdragets Skogeierlag – plan for gjennomføring

Det planlagte årsmøtet i Trysilvassdragets Skogeierlag den 25.3.2021 ble, som alle vet, utsatt på kort varsel pga. innføring av nasjonale restriksjoner ifbm. korona.

Styret har vurdert nytt tidspunkt for årsmøte. Vi ser at det fortsatt er en viss usikkerhet knyttet til restriksjoner, og ønsker å vente med årsmøtet til det med en rimelig grad av sikkerhet kan planlegges uten fare for avlysning igjen.

Vår vurdering er derfor i første omgang å legge årsmøtet til august måned. Vi håper bl.a. at vaksinering av befolkningen da har kommet så langt at risikoen for evt. restriksjoner som skulle hindre gjennomføring av et årsmøte er lav.  Dato for årsmøtet er ikke fastsatt ennå.

Det er færre formaliteter knyttet til vanlige medlemsmøter enn et årsmøte, og styret vurderer å gjennomføre et medlemsmøte før sommeren dersom situasjonen tillater det. Innkalling til dette vil i tilfelle skje på kort varsel. Det er berammet styremøte i begynnelsen av juni, og vi vil ta stilling til evt. gjennomføring av et slikt medlemsmøte da.

Styret.