Innkalling til årsmøte

13. mars, 2020 - 13. mars, 2020
Trysil Hotell

Til medlemmene i Trysilvassdragets Skogeierlag

Ordinært årsmøte

Etter vedtak i Skogeierlagets styre, innkalles til ordinært årsmøte på

 

TRYSIL-HOTELL FREDAG 13. MARS 2020 KL. 14.00-16.30

Kaffe og rundstykker serveres fra kl. 13.45.

Vedlagt følger:

 • Saksliste
 • Årsmelding og regnskap for Trysilvassdragets Skogeierlag for 2019
 • Forslag til vedtektsendringer
 • Innstilling fra valgkomiteen:
  1. Sak 4 – Valg
  2. Sak 5 – Godtgjørelse

Vi har deretter gleden av å invitere årsmøtedeltagerne med ledsager til middag på samme sted kl. 19.00.

For at vi skal få oversikt over hvor mange som ønsker å delta, ber vi om påmelding senest onsdag 11. mars då. Ved deltagelse på middag ønsker vi informasjon om evt. matalergier. Påmeldingsalternativer:

Mobil/SMS.:  917 17 780

E-mail: an@trysilvassdraget.no

Vi ønsker våre medlemmer med ledsager velkommen.

 

Med hilsen

Trysilvassdragets Skogeierlag

Anders Nyhuus

Styreleder

 

Etter årsmøtet avholdes andelseiermøte i Glommen Mjøsen Skog Trysilvassdraget kl 16.30.

 

SAKSLISTE

 

ORDINÆRT ÅRSMØTE I TRYSILVASSDRAGETS SKOGEIERLAG

FREDAG 13. MARS 2020 KL. 14.00 PÅ TRYSIL HOTELL

 

 1. NAVNEOPPROP

Velge 2 personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

 1. ÅRSMØTE I TRYSILVASSDRAGETS SKOGEIERLAG

Årsberetning og regnskap for 2019

 1. VEDTEKTSENDRINGER

Gamle vedtekter og forslag til nye vedtekter med kommentar er vedlagt.

 1. VALG

 2. Styreleder for 2020

Styreleder i 2019 var Anders Nyhuus.

b1)       Styremedlem (etter gamle vedtekter)

1 styremedlem for 2020, 2021 og 2022 i stedet for Halvor Sætre.

Foruten Trysil Kommuneskoger KF’s faste medlem, gjenstår Runa Elisabeth Skyrud og Brede Svenneby.

b2)       Styremedlemmer (etter nye vedtekter)

2 styremedlemmer for 2020, 2021 og 2022. 1 styremedlem for 2020, 2021 og 2022 i stedet for Halvor Sætre. Trysil kommuneskoger KF’s faste medlem må også erstattes og velges på fritt grunnlag. Følgende gjenstår i styret: Runa Elisabeth Skyrud og Brede Svenneby

 1. c)         Nestleder for 2020, velges blant årsmøtevalgte styremedlemmer.

Nestleder i 2019 var Runa Elisabeth Skyrud.

 1. d)         2 varamedlemmer til styret for 2020

Følgende ble valgt for 2019: 1. Ola Haag Grønnæss            .                                                                          2. Ellen B. Grønland (m/fullmakt)

 1. e)         Valgkomite til neste ordinære årsmøte

1 medlem for 2020, 2021 og 2022 i stedet for Inger Solberg Cacquet.

Følgende gjenstår: Dorthe Pentzen og Geir Egil Gjermunds.

 1. Varamedlem til valgkomite

1 medlem for 2020, 2021 og 2022 i stedet for Synnøve Galaasen Olsen.

Følgende gjenstår: Kristin Sanaker og Jon Inge Tollefsen.

 1. Valgkomiteens leder

Leder i 2019 var Inger Solberg Cacquet.

 1. GODTGJØRELSE

  1. Godtgjørelse til tillitsvalgte
  2. Godtgjørelse til revisor

Årsmelding