AVLYSNING av årsmøtet

Trysil Hotell

Vi beklager avlysningen av årsmøtet for Trysilvassdragets Skogeierlag, og håper på forståelse for beslutningen.

Glommen Mjøsen Trysilvassdraget har gitt oss tilbakemelding på sitt årsmøte: Andelseiermøtet Glommen Mjøsen Trysilvassdraget i Trysil  fredag den 13. mars på Trysil hotell avlyses. Årsaken er situasjonen rundt koronaviruset. Folkehelseinstituttet oppfordrer innbyggerne til ikke å oppholde seg på steder hvor mange mennesker samles. Vi har vært i kontakt med tillitsvalgte i Trysil og det enighet om å avlyse fredagens møte. Det arbeides med å finne løsninger for å gjennomføre møtene uten fysisk oppmøte.

 

Vi oppfordrer alle om å følge retningslinjene gitt av kommunelegen:

Vi har alle et ansvar -gjør vi dette så vet vi at smitten i samfunnet minsker

 

 • Vask hendene
 • Hoste i armkroken
 • Bruk engangshåndklæ
 • Bli hjemme hvis du er syk
 • Ikke besøk sykehjem eller eldre hvis du har symptom på luftveissykdom
 • Unngå kroppskontakt
 • Rengjør berøringspunkter i hjemmet og på jobbet
 • Følg rådene/restriksjonene fra helsemyndighetene lokalt og sentralt

 

Renholdsråd (primært til fellesområder) 

 • Alle berøringspunkter avtørres 2 ggr/dag eller oftere. Vanlig vask og ev desinfeksjonsmiddel er nok. Viruset er følsomt får både varme temperaturer og sprit over 70%.
 • Ved behov for omprioritering nedprioriteter golv, vinduer og liknende
 • Bruk av engangsmateriell
 • Håndvask/ev håndsprit tilgjengelig

 

Eksempel på berøringspunkter:

Dørhåndtak, bord, stoler, lysbrytere, handlevogner, toaletter, nøkler/nøkkelkort, tastatur (spesielt der flere bruker det samme)

 

Ønsker du mer informasjon kan du følge med på kommunens hjemmeside for oppdateringer: https://www.trysil.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/legetjenesten/Sider/Koronaviruset.aspx

Folkehelseinstituttets temaside for corona: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/