3. september, 2020 - 3. september, 2020

Innkalling til årsmøte i TVS

Det planlagte årsmøtet for TVS ble utsatt på grunn av Covid-19. Nytt årsmøtetidspunkt er 3. september kl 17.00 - 19.00 på Trysil Hotell

Guidekurs i verdensarvfjordene.

Trysilvassdragets Skogeierlag har spisskompetanse på vertskap- og guidekurs. Nå skal vi utdanne "Fjord-Rangers" i verdensarvfjordene.

Forventninger til ny reiselivsstrategi

Grunneierorganisasjonen Trysilvassdragets Skogeierlag (TVS) har klare forventinger til Destinasjon Trysil (DT) sin nye reiselivsstrategi (2020-2030). Organisasjonen forventer et økt fokus på grunneieres rettigheter, mer bærekraftighet og flere naturbaserte opplevelser.

Elvelaget med ny styreleder

Runa Skyrud er ny leder i Elvelaget, og forteller litt om elvelagets planer fremover.

Ny hjemmeside for Skogplanter Innlandet AS

I august 2019 ble Trysil Planteskole og Sønsterud Skogplanter fusjonert til Skogplanter Innlandet AS. Trysilvassdragets Skogeierlag er eier av Skogplanter Innlandet AS. Nå har de fått ny hjemmeside!

Villmarksvekkua – trivsel og læring hånd i hånd

Villmarksvekkua har som formål å gi deltakerne en lystbetont introduksjon og opplæring i friluftsliv. TVS har støttet Villmarksvekkua, og her kan du lese om dagen vi tok turen til Drevdalen for å besøke deltagerne og lederne der.

Mathea i skogen

Mathea Sætre Liberg er vår nyansatte medarbeider her på Skogbrukets hus. Hun har master i Naturforvaltning fra Ås.