Elvelaget med ny styreleder

 

Trysil Fellesforening for jakt og fiske, Elvelaget og Engerdal Fjellstyre var oppdragsgivere da Trysilvassdragets Skogeierlag ved Mathea Sætre Liberg skrev ny driftsplan for Fisk og fiske i Trysil og Femundvassdraget 2020 – 2024.

Nå når ny driftsplan foreligger har vi snakket med ny styreleder i Elvelaget, Runa Skyrud, for å høre om planer og arbeidet fremover.

  • Hvilke planer har dere fremover i Elvelaget?

«Hovedfokuset kommer til å være og følge opp de tiltakene som er foreslått i den nye driftsplanen for Femund-/Trysilvassdraget. Vi kommer til å gå i dialog med andre aktører som er aktuelle for å realisere de tiltakene som er foreslått i planen. Et annet fokusområde har vært å lage ei oppdatert liste over hvem som er andelseiere i Elvelaget.»

 

I tillegg kan Runa opplyse at Elvelaget stiller seg positive til prosjektet med å få laks tilbake i Femund-/Trysilvassdraget og hun sier at «Vi ønsker å støtte opp om dem som jobber for å få laksen tilbake og vi vil bidra på de områdene hvor vi har mulighet til å bidra. Det er viktig å skape oppmerksomhet rundt prosjektet».

 

Elvelaget jobber også med å støtte opp om de grunneierne som ønsker å få til noe på sine eiendommer, blant annet jobber de nå med å se på muligheten for å etablere et attraktivt gjeddefiske i de søndre delene av elva.