Flendalen Sameieskog søker ny daglig leder

26. september, 2017 - 16. oktober, 2017

Flendalen Sameieskog ANS (FSS) er en skog- og utmarkseiendom i Flendalen i nordøstre Trysil. Eiendommen er på 33.173 dekar og består av skog-, myr- og fjellområder. FSS har 6 hyttefelt der 256 tomter er utbygd og 18 tomter ligger ute for slag. Et nytt utbyggingsområde ligger inne i kommuneplanens arealdel. Selskapets ressursforvaltning ligger i skog, utmark, hytteområder og finans.

 

Flendalen Sameieskog ANS søker etter daglig leder i 25 % stilling:

 • Med salgskompetanse vedrørende omsetning av hyttetomter.
 • Med interesse for natur.
 • Som er selvstendig og løsningsorientert.
 • Med grunnleggende datakompetanse.
 • Med økonomisk forståelse.
 • Som behersker norsk både skriftlig og muntlig.
 • Som er fleksibel ut fra arbeidsmengde og –behov.
 • Vi tilbyr:
 • Utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver.
 • Fleksible arbeidstidsløsninger.
 • Lønn etter avtale. Søknadsfrist: 15. oktober 2017.
 • For mer informasjon kontakt styreleder Frank Robert Lund på 913 61 144, frank@trysilvassdraget.no eller daglig leder Rolf Kvile på 456 00 587, post@flendalen.no .
 • Firmaer kan også søke hvis personalsituasjonen tilsier at dette vil være en god løsning.
 • CV og jobbsøknad sendes på epost til: post@flendalen.no