Forventninger til ny reiselivsstrategi

Grunneierorganisasjonen Trysilvassdragets Skogeierlag (TVS) har klare forventinger til Destinasjon Trysil (DT) sin nye reiselivsstrategi (2020-2030). Organisasjonen forventer et økt fokus på grunneieres rettigheter, mer bærekraftighet og flere naturbaserte opplevelser. Dette fokuset er spesielt viktig på grunn av reiselivsvekst, økt miljø- og klimabevissthet og nye trender i det naturbasert reiselivet.

 

-Vi ser potensiale for en bærekraftig utvikling av besøksnæringen, spesielt i sentrum og i andre deler av Trysil. En reiselivsstrategi bør reflektere dette. Men den volumøkningen det nå legges opp til i reiselivet vil bety mer press på skog og utmark. Det er derfor grunnleggende at all utvikling er forankret i gode medvirkningsprosesser og i gode forretningsavtaler med grunneiere. Grunneieres rettigheter bør respekteres i all reiselivsutvikling, sier Are Nordgaard, daglig leder i TVS.

 

Nasjonalt og internasjonalt er turismen økende. Et bærekraftig fokus i reiselivet er nå både en nødvendighet og et fortrinn. Destinasjon Trysil er tildelt merket for bærekraftig reisemål og har tatt en lederposisjon i merkeordningen. Besøksnæringen er stor omkring Trysilfjellet, men den inkluderer også et voksende antall grunneiere, guider og grendelag som driver overnatting, arrangementer og autentiske opplevelser i hele Trysil.

 

-Det er positivt at Destinasjon Trysil har jobbet aktivt med bærekraft. Vi mener reiselivsstrategien blir sterkere ved å fokusere mer på økt verdiskaping pr. gjest gjennom å spre besøkende til flere steder og til flere aktiviteter i kommunen. Forskere nevner også dette som en god bærekraftig strategi. Det å prioritere utviklingen av naturbaserte opplevelser i hele Trysil styrker dermed både verdiskaping og bærekraft. Dette forventer vi å se i den nye reiselivsstrategien, sier utviklingsleder Kristian Bjørnstad.

 

TVS har 275 familieskogeiere som medlemmer. Organisasjonen har i over hundre år støttet verdiskaping og grunneiersamarbeid med basis i skog og utmark. TVS har bl.a. vært med på å finansiere oppstarten og etablere grunneiersamarbeidet omkring Trysilfjellet. Grunneierforankring og samarbeid har vært en viktig oppskrift for suksess i Trysil. I TVS i dag jobber det tre medarbeidere i en egen utviklingsavdeling med forvaltning, formidling og foredling av utmarksressursene i Trysil og Engerdal.