Fremover med forretningsavtaler. Bærekraftig reiseliv i praksis mellom grunneiere og utviklere.

En forretningsavtale mellom grunneier og utvikler av et naturbasert reiselivsprodukt er en forutsetning for god utvikling og samarbeid mener Trysilvassdragets Skogeierlag. 

 Vi støtter grunneiersamarbeid og verdiskapning

 Gjennom Trysilvassdragets Skogeierlag sitt  arbeid med naturbasert reiseliv ser vi et økende behov for å skrive forretningsavtaler mellom grunneiere og guider, utviklere, gründere og andre som ønsker å benytte eiendommer til bruk i naturbasert reiselivssammenheng.  

 

Dialog og samarbeid  gir positiv utvikling 

 En forretningsavtale gir rammer for både grunneier og den som skal benytte seg av eiendommen. Vi har derfor utarbeidet en mal for dette, og oppfordrer og krever av alle våre samarbeidspartnere i våre prosjekter at de skriver forretningsavtaler.

Vår erfaring er at en slik avtale fører til dialog og samarbeid, og grunneiere er ofte meget positive til utvikling så lenge man får informasjon fra de som utvikler produktene. 

Grunnmuren i samarbeidet 

 samarbeid med utviklingsavdelingen i Trysilvassdraget Skogeierlag skaper nå aktørene guider, grunneiere og grendelag et samarbeid og dialog. Forretningsavtaler er en viktig bit i puslespillet om å tilby og utvikle  gode produkter. Vi må bygge grunnmurene først gjennom gode avtaler, dialog, samarbeid, fremsnakking og positiv utvikling og deltagelse fra alle involverte.

Positive grunneiere 

En forretningsavtale kan bidra til tilrettelegging, økt samarbeid og ikke minst økonomiske rammer. Vi opplever at grunneierne stiller seg positiv til tiltak og tilrettelegginger og vil i flere tilfeller bidra selv også. Våre eiendommer er vår generasjons og fremtidige generasjoners verdigrunnlag, og det er viktig at vi forvalter og tar vare på den på best mulig måte gjennom gode avtaler og betingelser av kommersiell bruk.  

Noen ser mot jorda, andre mot stjernene! 

 Landsjøåsen Vel har i lengre tid sett på mulighetene for å utvikle stjernekikking som et produkt å selge til våre gjester. De har dialog med grunneierne i området, og jobber mot å få grunneieravtalene i havn.  

 Mørke, stillhet og litt skogfinsk magi. Flere reiselivstrender peker vår vei. Vi finner nå nye måter å utvikle dette på. Våre opplevingspakker skal gi ringvirkninger til guider, grunneiere og grendelag. Dette er bærekraftig reiseliv i praksis, sier Elin Rydje som er leder av stjernekikker prosjektet. 

 Vi i Trysilvassdragets Skogeierlag er glade for å få være delaktige på veien videre mot stjernene, og oppfordrer alle som lurer på noe rundt grunneiere og forretningsavtaler til å ta kontakt med oss for mer informasjon.

Trysilvassdragets Skogeierlag er en grunneierorganisasjon som består av 250 familieskogeiere fra alle deler av Trysil. Organisasjonen har i over hundre år støttet verdiskaping og grunneiersamarbeid med basis i skog og utmark.

Trysilvassdragets Skogeierlag har bl.a. vært med på å legge grunnlaget for reiselivssatsingen rundt Trysilfjellet. I dag arbeider en egen utviklingsavdeling med tre ansatte med naturbasert reiselivsutvikling basert på natur, fiske og utmarksressurser i hele Trysil.