Grunneierguider!

Først ut i Skandinavia! 

Hva er formidling, hvordan formidler vi og hvordan gir vi våre gjester en god opplevelse?

Interpretasjon 

Dette fagområdet kalles interpretasjon, og er en godt kjent teknikk og tenkemåte i USA og store deler av Europa, men nesten ukjent her i Norge.

 

Trysilvassdragets Skogeierlag (TVS) er en av få aktører i Skandinavia som jobber med interpretasjon for guiding og vertskap. Vi har holdt kurs i Norge i 2017, og skal i 2018 holde flere kurs. Interessen for disse kursene er økende og vi mottar stadig henvendelser fra fylkeskommuner, museum og enkeltpersoner som ønsker å delta.

 

Interpretasjon endret mitt tankesett om formidling!

 

Utsagnet tilhører grunneier og sertifisert interpretasjons guide Ellen Fauske fra Engerdal.

Ellen fikk nylig godkjent guidesertifisering som «Certified Interpretive Guide». Hun var en av de ni første i Skandinavia som gjennomførte dette krevende guidekurset.

 

Ellen utvikler familiegården Semings i Engerdal med tanke på natur- og kulturbaserte opplevelser. Guidekurset var viktig i denne sammenhengen og Ellen sier at kurset ga henne verktøy som gjør at hun forandret sine tanker om hva et godt møte handler om, og hvordan man skal lykkes i formidlingen. Enkle og basale ting kan skape store opplevelser i den man møter om man gjør det riktig.  

 

Bruker interpretasjon aktivt i sitt møte med gjestene 

Sammen med kona Gry, driver Svein Otto Eriksen Trysil Hestesenter på Nesvollberget øst i Trysil. I fjor tok han vertskapssertifiseringen som «Certified Interpretive Host». Han var da med den første gruppen i Europa som tok dette kurset.

 

Dette er kurs spesielt designet for de i reiselivet som er vertskap og som ønsker å koble gjester nærmere natur- og kulturverdier i området og gi de mer autentiske opplevelser.

 

  • Jeg bruker det vi lærte på kurset aktivt i mitt møte med gjestene. Verktøyene jeg lærte på kurset bruker jeg for å avdekke gjestenes bakgrunn for hvorfor de er på tur, og legge opp turen så den skal gi mer mening for hver enkelt gjest!
  • Det var et veldig bra kurs, og det har hatt en påvirkning på vår bedrift i måten vi nå tenker på når vi legger opp turer. Det er også et pluss med den sosiale biten og at kurset var lagt opp som en blanding av teori og praksis.

Vi i Trysilvassdragets Skogeierlag er stolte av våre medlemmer som er noen av de første i Skandinavia som er sertifiserte guider i den Europeiske organisasjonen Interpret Europe.

 

Kursene som Ellen og Svein Otto tok ble organisert av TVS, Centrum for Naturveiledning i Uppsala og organisasjonen Interpret Europe.

 

Ønsker du å vite mer om kursene, guiding eller utvikling av din eiendom? Ta kontakt med kristian@trysilvassdraget.no  eller post@trysilvassdraget.no

Svein Otto Eriksen driver Trysil Hestesenter og er en av de første sertifiserte Interpretive guidene i Norge!
Ellen Fauske er en av våre medlemmer i Engerdal som har tatt kurs i interpretasjon.