UTSATT – Innkalling til årsmøte 2021

25. mars, 2021 - 25. mars, 2021
Kulturhuset Hagelund.

Til medlemmer i Trysilvassdragets Skogeierlag

I pressekonferanse 23.03.21 har regjeringen lagt frem nye strengere regler for smittevern.

Denne innstrammingen gjelder fra torsdag 25. mars 2021, og hindrer dermed gjennomføring av årsmøte i TVS på det planlagte tidspunktet.

 

Årsmøtet i TVS 2021 utsettes dermed inntil videre. Ny innkalling blir sendt ut så snart situasjonen tillater det.

 

Det er først og fremst disse reglene som hindrer gjennomføring som planlagt:

  • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

 

Resten av anbefalingene og reglene kan leses her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/nye-nasjonale-tiltak-25-mars/

 

Anders Nyhuus

Styreleder.

Trysilvassdragets Skogeierlag inviterer til årsmøte 25. mars 2021. Kl. 18.00 – 21.00 på Kulturhuset Hagelund.

Det blir  bla. 2 gangs behandling av oppløsningsvedtak.
Påmelding innen mandag 24. mars.
Sakspapirene og påmeldingsinformasjon ligger i saken.
Vel møtt