Invitasjon til medlemsmøte 11. august kl 19.00

Medlemmene i TVS inviteres til medlemsmøte og høringsmøte nr 3. Tid 11. august kl 19.00 – 21.00 i Hagelund.

I forbindelse med forberedelsene til oppløsning av TVS som forening og etablering av et fond (stiftelse), er det gjennomført 2 planlagte høringsmøter for medlemmene.

Det planlagte årsmøtet ble utsatt på grunn av korona-restriksjoner, og er nå lagt til 23. august.

Styret ønsker å gjennomføre et tredje høringsmøte/medlemsmøte før dette årsmøtet. Dels har styret jobbet med noen av tilbakemeldingene som er kommet, og dels kan det være riktig å gå gjennom saken på nytt og repetere litt før årsmøtet, siden det har gått såpass lenge på grunn av årsmøteutsettelsen.

Temaer som vil bli berørt i dette medlemsmøte er:

  • Stiftelsens virkeområde
  • Valgordning
  • Skogplanter Innlandet AS
  • Rolle- og ansvarsfordeling mellom TVS og Glommen Mjøsen Skog i Trysil/Engerdal

Påmelding innen 10. august på epost til an@trysilvassdraget.no.

Kun for medlemmer.