Kurs 23.01.18 Praktisk bruk av skogbruksplan. Del 1.

23. januar, 2018 - 23. januar, 2018

Hva er skogbruksplan?

En skogbruksplan gir deg oversikt over ressursene i skogen din. Planen består av lett lesbare kart og råd om hvordan eiendommen bør drives best mulig med hensyn til økonomi og miljø i et langsiktig perspektiv.

Praktisk bruk av skogbruksplan er et kurs som er delt opp i to deler. Del 1 tar vi inne på vinteren, mens del 2 er mer praktisk, og vi drar ut i skogen så du får brukt og sett skogbruksplanen i praktisk bruk. Det er lagt opp til at deltagerne får arbeide aktivt med egen plan.

Om du er med på del 1, forplikter du deg ikke til å være med på del 2, men vi anbefaler det.

Det er også lagt opp tid for sosial hygge, og vi serverer kveldsmat og kaffe.

Kurset blir holdt i TVS sine lokaler på Skogbrukets hus av Tore Jevnaker som  er kursleder fra Skogkurs. Tore har gjennom hele sin karriere arbeidet med skog og skogrelaterte spørsmål, og omtaler seg selv som en brennende skogentusiast! Kursbeskrivelsen finner du her.

MÅLGRUPPE: For deg som er helt fersk på skogbruksplanen, for deg som har drevet med det ei stund, men ønsker påfyll, og for deg som skal ta over en skogeiendom.

STED: Skogbrukets hus, 2. etasje, Storvegen 13, 2420 Trysil

NÅR: tirsdag 23. januar 2018

KL: 18.00 – 22.00

PRIS: 800,- for TVS medlemmer (noe du selvfølgelig bruker skogfondet til) vil du melde deg på del 1 og del 2 koster det 1370,- for TVS medlemmer.

Min 5 maks 12 deltagere.

PÅMELDING HER!

Arrangør er Trysilvassdragets Skogeierlag.