Medlemmene har talt!

I sommer og i høst har TVS sammen med Glommen  arrangert et lavterskeltilbud for våre medlemmer kalt Båltreff.

Vi inviterte dere for å komme å bli bedre kjent med oss, og snakke om hva som opptar dere så vi kan bli bedre kjent med dere. Det har blitt servert lokale pølser (ca 150 stk!) kaffe og kaker mens praten har gått. Det kom mellom 13 og 25 stk på treffene i Innbygda, Engerdal og Vestby. Mens i Osen må vi prøve igjen, for der kom det bare to stk.

Temaene som ble tatt opp var mange, men noen saker ble nevnt flere ganger:

  • hva skal neste generasjon skal leve av?
  • generasjonsskifte
  • inntreden av hjort og villsvin
  • ungskogpleie
  • ønske om å heve skogfaglig kompetanse
  • savn etter møteplasser for erfaringsutveksling, kompetanseheving, og utvikling av forretningsideer

Som et direkte resultat av dette arrangerer vi nå derfor både fagkveld og kurs med utgangspunkt i temaer dere har tatt opp. Vi har også startet et prosjekt for å arrangere et generasjonsskiftekurs, og vil samarbeide både med Glommen, Trysil og Engerdal kommune om det.

Aktivitetsoversikt:

28. november – Fagkveld med foredrag om hjort, villsvin og oppdrett av røye.

                      Skogbrukets hus 2. etasje. Kl. 18.00-20.00 

5. desember – «Hemmeligheten med skogfondet» kurs fra Skogkurs på Skogbrukets hus. Kl: 18.00-22.00

23 januar 2018 – «Praktisk bruk av skogbruksplan» kurs fra Skogkurs på skogbrukets hus. Kl: 18.00-22.00

 

Har du noe som opptar deg som du ønsker at vi skal se nærmere på så vil vi høre fra deg! post@trysilvassdraget.no