Historie/virksomhet

Trysilvassdragets Skogeierlag (TVS) ble grunnlagt i 1916. En hovedårsak til etableringen var et ønske om å sikre interessene til skogeiere i Trysil og Engerdal en tid da svenske oppkjøpere var svært aktive. I løpet av disse drøyt 100 år har laget støttet mange lokale prosjekter, og var for eksempel sentral i arbeidet med å utvikle et grunneiersamarbeid i forbindelse med den store utbyggingen av Trysilfjellet.

TVS har et nært samarbeid med Glommen Skog SA. Skogeiere i Trysil og Engerdal som er andelseiere i Glommen Skog og har skog i Trysil og Engerdal er medlem av TVS. Mens Glommen tar seg av avvirkning og omsetning av tømmeret, arbeider TVS med å utvikle alle skogens og utmarkas ressurser. Opplevelser og reiseliv er nå stikkord.

TVS eier og driver Trysil planteskole og Sønsterud Skogplanter.

Formål, visjon og verdier

TVS sitt formål er å:

 • Ved felles opptreden å ivareta medlemmenes næringsinteresser
 • Å være bindeledd mellom medlem og Glommen Skog SA, og bidra til å gjennomføre andelslagets oppgave i skogeierlagets område
 • Å arbeide for faglig framgang i skog og utmark i skogeierlagets område.
 • Å ivareta privat eiendomsrett, arbeide for gode lokale politiske rammevilkår og lokal forståelse for skogbruk og utmarksnæring.

Medarbeidere

 • Are Nordgaard

  Are Nordgaard

  Daglig leder

  Utdannet forstkandidat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, (NMBU) Ås. I tillegg til administrasjon og daglig drift, arbeider han med eiendomsforvaltning, og planteskolenes drift.

  Les mer om Are Nordgaard
 • Kristian Bjørnstad

  Kristian Bjørnstad

  Utviklingsleder

  Ser potensiale i folk og sted. Han har en master med spesialisering i bygde- og næringsutvikling fra Lunds Universitet i Sverige. I tillegg har han utdanning i pedagogikk og natur- og kulturformidling. Arbeider særlig med strategisk utvikling, nettverks- og prosessledelse, opplevelsesutvikling, guiding og opplevelsesdesign.

  Les mer om Kristian Bjørnstad
 • Frank Robert Lund

  Frank Robert Lund

  Seniorrådgiver

  Storviltjegeren i staben med stort nettverk i viltforvaltningen. Utdannet skogtekniker fra Høgskolen innlandet, Evenstad. Arbeider med prosjektledelse, viltforvaltning, jaktturisme etc. Han er også redaktør av bladet «Hjortevilt».

  Les mer om Frank Robert Lund
 • Synnøve Galaasen Olsen

  Synnøve Galaasen Olsen

  Rådgiver

  TVS´ matekspert og konseptutvikler. Fagbrev som kokk, og bachelor i hotelledelse fra Norsk Hotellhøgskole i Stavanger. Har selv utviklet Akre matopplevelse på sin gård i Galåsen i Søre Trysil. Synnøve arbeider med konseptutvikling og merkevarebygging, og har mange kreative ideer til hvordan man lykkes i å trekke naturopplevelser inn i det kulinariske. Hun jobber også med medlemsrelasjoner.

  Les mer om Synnøve Galaasen Olsen
 • Mathea Sætre Liberg

  Mathea Sætre Liberg

  Rådgiver

  Mathea er født og oppvokst i Trysil. Hun har en mastergrad med fordypning innen fagfeltene vilt og fisk fra Universitetet på Ås og har kompetanse innefor fisk og utmarksforvaltning.

  Les mer om Mathea Sætre Liberg

Styret

 • Anders Nyhuus

  Styreleder
 • Runa Elisabeth Skyrud

  Nestleder
 • Brede Svenneby

  Styremedlem
 • Halvor Kristoffer Sætre

  Styremedlem
 • Even Ifarnes

  Trysil kommuneskoger