Historie/virksomhet

Trysilvassdragets Skogeierlag (TVS) ble grunnlagt i 1916. En hovedårsak til etableringen var et ønske om å sikre interessene til skogeiere i Trysil og Engerdal en tid da svenske oppkjøpere var svært aktive. I løpet av disse drøyt 100 år har laget støttet mange lokale prosjekter, og var for eksempel sentral i arbeidet med å utvikle et grunneiersamarbeid i forbindelse med den store utbyggingen av Trysilfjellet.

TVS har et nært samarbeid med Glommen Skog SA. Skogeiere i Trysil og Engerdal som er andelseiere i Glommen Skog og har skog i Trysil og Engerdal er medlem av TVS. Mens Glommen tar seg av avvirkning og omsetning av tømmeret, arbeider TVS med å utvikle alle skogens og utmarkas ressurser. Opplevelser og reiseliv er nå stikkord.

TVS eier og driver Skogplanter Innlandet AS, tidligere Trysil planteskole og Sønsterud Skogplanter.

Formål, visjon og verdier

TVS sitt formål er å:

 • Ved felles opptreden å ivareta medlemmenes næringsinteresser
 • Å være bindeledd mellom medlem og Glommen Skog SA, og bidra til å gjennomføre andelslagets oppgave i skogeierlagets område
 • Å arbeide for faglig framgang i skog og utmark i skogeierlagets område.
 • Å ivareta privat eiendomsrett, arbeide for gode lokale politiske rammevilkår og lokal forståelse for skogbruk og utmarksnæring.

Medarbeidere

 • Are Nordgaard

  Are Nordgaard

  Daglig leder

  Utdannet forstkandidat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, (NMBU) Ås. I tillegg til administrasjon og daglig drift, arbeider han med eiendomsforvaltning, og planteskolenes drift.

  Les mer om Are Nordgaard
 • Kristian Bjørnstad

  Kristian Bjørnstad

  Utviklingsleder

  Ser potensiale i folk og sted. Han har en master med spesialisering i bygde- og næringsutvikling fra Lunds Universitet i Sverige. I tillegg har han utdanning i pedagogikk og natur- og kulturformidling. Arbeider særlig med strategisk utvikling, nettverks- og prosessledelse, opplevelsesutvikling, guiding og opplevelsesdesign.

  Les mer om Kristian Bjørnstad
 • Frank Robert Lund

  Frank Robert Lund

  Seniorrådgiver

  Storviltjegeren i staben med stort nettverk i viltforvaltningen. Utdannet skogtekniker fra Høgskolen innlandet, Evenstad. Arbeider med prosjektledelse, viltforvaltning, jaktturisme etc. Han er også redaktør av bladet «Hjortevilt».

  Les mer om Frank Robert Lund
 • Synnøve Galaasen Olsen

  Synnøve Galaasen Olsen

  Rådgiver

  TVS´ matekspert og konseptutvikler. Fagbrev som kokk, og bachelor i hotelledelse fra Norsk Hotellhøgskole i Stavanger. Har selv utviklet Akre matopplevelse på sin gård i Galåsen i Søre Trysil. Synnøve arbeider med konseptutvikling og merkevarebygging, og har mange kreative ideer til hvordan man lykkes i å trekke naturopplevelser inn i det kulinariske. Hun jobber også med medlemsrelasjoner.

  Les mer om Synnøve Galaasen Olsen
 • Mathea Sætre Liberg

  Mathea Sætre Liberg

  Rådgiver

  Mathea er født og oppvokst i Trysil. Hun har en mastergrad med fordypning innen fagfeltene vilt og fisk fra Universitetet på Ås og har kompetanse innefor fisk og utmarksforvaltning.

  Les mer om Mathea Sætre Liberg

Styret

 • Anders Nyhuus

  Styreleder
 • Runa Elisabeth Skyrud

  Nestleder
 • Brede Svenneby

  Styremedlem
 • Halvor Kristoffer Sætre

  Styremedlem
 • Even Ifarnes

  Trysil kommuneskoger