Are Nordgaard er utdannet forstkandidat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, (NMBU) Ås. I tillegg til administrasjon og daglig drift, arbeider han med eiendomsforvaltning, og planteskolenes drift.