Frank Robert Lund er storviltjegeren i staben med stort nettverk i viltforvaltningen. Han er utdannet skogtekniker fra Høgskolen innlandet, Evenstad. Han har arbeider med prosjektledelse, viltforvaltning, jaktturisme etc.  Han er også redaktør av bladet «Hjortevilt».