Kristian Bjørnstad ser potensiale i folk og sted. Han har en master med spesialisering i bygde- og næringsutvikling fra Lunds Universitet i Sverige. I tillegg har han utdanning i pedagogikk og natur- og kulturformidling. Arbeider særlig med strategisk utvikling, nettverks- og prosessledelse, opplevelsesutvikling, guiding og opplevelsesdesign.