Mathea Sætre Liberg er 26 år, og en master i naturforvaltning fra Ås.  Mathea er et viktig medlem i vårt arbeid for å utvikle og bidra til høyere kompetanse på utmarksforvaltning og fiskeforvaltning.

I Trysil er det et økende behov for folk med kompetanse innen utmark og kanskje spesielt på fiske da dette er et satsningsområde i regionen.

Fokuset på laks gjennom prosjektet «Vänerlaksens fria gång», og satsning på gjeddeturisme er viktig  i så måte.  Gjennom sin mastergrad med fordypning innen fagfeltene vilt og fisk viser Trysilvassdragets Skogeierlag nå at vi satser på kompetanse innefor fisk og utmarksforvaltning.