Innkalling til årsmøte i TVS

3. september, 2020 - 3. september, 2020

Styret i Trysilvassdragets Skogeierlag har avhold styremøte og fattet følgende vedtak

Oppdatert 25.08.20

Til medlemmene i Trysilvassdragets Skogeierlag

Ordinært årsmøte

 

Etter vedtak i Skogeierlagets styre, innkalles til ordinært årsmøte på

 

TRYSIL HOTELL TORSDAG 3. SEPTEMBER 2020 KL. 17.00-19.00

 

Vedlagt følger:

 • Saksliste
 • Årsmelding og regnskap for Trysilvassdragets Skogeierlag for 2019
 • Forslag om oppløsning av Trysilvassdragets Skogeierlag, 1. gangs behandling
 • Innstilling fra valgkomiteen:
  1. Sak 4 – Valg
  2. Sak 5 – Godtgjørelse

 

Innkalling og sakspapirer ligger i bunnen av denne saken.

 

Styret er kjent med at fristen for avholdelse av Årsmøte iht. vedtektene er overskredet, og har valgt å utsette gjenomføringen til at det er mulig å gjennomføre fysisk møte i henhold til gjeldende smittevernforskrifter for COVID 19.

For at vi skal få oversikt over hvor mange som ønsker å delta, ber vi om påmelding senest mandag 31. august då.  På grunn av COVID 19 og smittevern oppforder vi til at kun 1 representant pr medlem deltar. Dersom det blir så stor påmelding at arrangementet må flyttes  av smittevernhensyn, kommer vi tilbake med info til de som melder seg på.

Påmeldingsalternativer:

Mobil/SMS.:  917 17 780

E-mail:            an@trysilvassdraget.no

Med hilsen

Trysilvassdragets Skogeierlag

Anders Nyhuus

Styreleder

 

SAKSLISTE

 

ORDINÆRT ÅRSMØTE I TRYSILVASSDRAGETS SKOGEIERLAG

TORSDAG 3. SEPTEMBER 2020 KL. 17.00 PÅ TRYSIL HOTELL

 

 1. NAVNEOPPROP

Velge 2 personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

 

 1. ÅRSMØTE I TRYSILVASSDRAGETS SKOGEIERLAG

Årsberetning og regnskap for 2019

 

 1. FORSLAG OM OPPLØSNING AV TRYSILVASSDRAGETS SKOGEIERLAG, 1. GANGS BEHANDLING

Saksdokument er vedlagt.

 

 1. VALG
 2. Styreleder for 2020

Styreleder i 2019 var Anders Nyhuus.

 

 1. b)    Styremedlem

1 styremedlem for 2020, 2021 og 2022 i stedet for Halvor Sætre.

Foruten Trysil Kommuneskoger KF’s faste medlem, gjenstår Runa Elisabeth Skyrud og Brede Svenneby.

 

 1. c) Nestleder for 2020, velges blant årsmøtevalgte styremedlemmer.

Nestleder i 2019 var Runa Elisabeth Skyrud.

 

 1. d) 2 varamedlemmer til styret for 2020

Følgende ble valgt for 2019:  1. Ola Haag Grønnæss  2. Ellen B. Grønland

 

 1. e) Valgkomite til neste ordinære årsmøte

1 medlem for 2020, 2021 og 2022 i stedet for Inger Solberg Cacquet.

Følgende gjenstår: Dorthe Pentzen og Geir Egil Gjermunds.

 

 1. Varamedlem til valgkomite

1 medlem for 2020, 2021 og 2022 i stedet Synnøve Galaasen Olsen.

Følgende gjenstår:  Kristin Sanaker og Jon Inge Tollefsen.

 

 1. Valgkomiteens leder

Leder i 2019 var Inger Solberg Cacquet.

 

 1. GODTGJØRELSE
  1. Godtgjørelse til tillitsvalgte
  2. Godtgjørelse til revisor

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab