Oppdatering angående årsmøte i TVS

3. september, 2020 - 3. september, 2020

Styret i Trysilvassdragets Skogeierlag har avhold styremøte og fattet følgende vedtak

 

Oppdatert 25.06.20

 

Nytt tidspunkt for årsmøte er satt til 3. september. 17.00 – 19.00

Sted ikke bestemt ennå.

 

 

Sak 19/20        Gjennomføring av årsmøte 2020

 

Planlagte årsmøter både i Glommen Mjøsen SA Trysilvassdraget og TVS var opprinnelig planlagt til 13. mars 2020.  På grunn av koronapandemien ble årsmøtet utsatt.

 

Glommen Mjøsen Skog SA har planlagt å gjennomføre sine distriktsvise andeleiermøter i tidsrommet uke 16 – uke 20 i 2020.  Det blir ikke noe fysisk møte og all korrespondanse med eierne vil skje via mail og post i flere omganger.

 

Styret diskuterte ulike løsninger for egen gjennomføring av årsmøte.  Slike møter skal gjennomføres i løpet av 1. halvår.  På grunn koronapandemien og gjeldende smittevern-bestemmelser er det stor sannsynlighet for at myndighetene vil utsette denne fristen i år.

 

Enstemmig vedtak:         TVS vil vurdere gjennomføringsopplegg og tidspunkt for årsmøtet etter man har høstet erfaring fra Glommen Mjøsen Skog SA sitt møteopplegg.

 

 

Vi vil oppdatere saken når vi vet mer.