Trysilvassdragets Skogeierlag (TVS) eier Skogplanter Innlandet AS. I 2019 fusjonerte Trysil Planteskole AS og Sønsterud Skogplanter AS til Skogplanter Innlandet AS.

TVS er dermed en stor aktør innen levering av skogplanter i Norge, med en markedsandel på over 30 prosent

Logo til Skogplanter Innlandet

Ønsker du å bestille planter, eller har spørsmål knyttet til Skogplanter Innlandet AS ber vi deg ta kontakt med de via deres nettsider.

Nettsidene finner du ved å klikke på denne linken