Prosjekt Gjeddefisketurisme – Trysilvassdragets skogeierlag
Fra prøvefiske i Varådalen sommeren 2018. Øystein Toverud sjekker fangsten.

Prosjekt Gjeddefisketurisme

Etter initiativ fra enkeltgrunneiere på Varådalen er det sommeren 2018 gjort undersøkelser i vassdraget mellom Fønsjøen og Finnhåen for å finne ut om området kan egne seg for utvikling av gjeddefisketurisme.

Ca. 20 grunneiere er berørt på strekningen. I dagene 7. – 9. august 2018 ble det prøvefisket og el-fisket i sjøer/håer og åstrekninger der grunneiertillatelser forelå. Fangstresultatene skal nå analyseres. Førsteinntrykket er at det er mye fisk i vassdraget, og det at det finnes både mort og blanksild ( laue ) er interessant med tanke på produksjon av gjedde. Det ble fanget og registrert følgende fiskearter : gjedde, abbor, mort, blanksild ( laue ), gørsild ( ørekyte ), lake og ørret.

Det tas sikte på å presentere resultatene for grunneierne i et eget møte i løpet av september ( før elgjakta ) og avtale videre framdrift.

Samarbeidspartnere i prosjektet

Prosjektoppdateringer