Prosjekter

Et grønt kompetansesenter

Vi har en visjon om å være et «regionalt interessant grønt kompetansesenter som skaper verdier».

For å oppnå dette deltar vi blant annet i prosjekter både i Norge og i samarbeid med andre land. Under kan du lese om de prosjektene vi er involvert i nå.

Skogopplevelser – Ingoskog

Trysilvassdragets Skogeierlag er gjennom interreg samarbeidet INGOSKOG med på et treårig prosjekt. Målet med prosjektet er å arbeide frem produkter og opplevelser med utgangspunkt i

Fra prøvefiske i Varådalen sommeren 2018. Øystein Toverud sjekker fangsten.

Prosjekt gjeddefisketurisme

Gjeddefisketurisme på Varådalen? Etter initiativ fra enkeltgrunneiere på Varådalen er det gjort undersøkelser i vassdraget mellom Fønsjøen og Finnhåen for å finne ut om området

Logo til Norsk Elgfestival.

Elgfestivalen

Norsk Elgfestival arrangeres av Trysilvassdragets Skogeierlag. I år er arrangementet et samarbeid med Fløterfestivalen. Årets festival inneholder VM i tømmerfløting, aktivitetstorg for barn, Jugarbua, konsert, lokalmat,