SATSER NYTT I SKOGEIERLAGET

En ny grafisk profil er det første synlige resultat av satsingen. Sosiale medier og båltreff i skogen styrker nå synlighet og samhold.

– Vi satser nå for framtiden og for økt verdiskaping hos grunneiere og lokalsamfunn, forteller daglig leder Are Nordgaard i TVS.

Ny kompetanse for økt verdiskaping

I satsingen inngår en utviklingsavdeling med tre medarbeidere som skal skape merverdi for medlemmer og lokalsamfunn. TVS blir dermed bedre rigget for å utnytte nye muligheter i landets største skogkommune (i areal) og i en av landets største reiselivskommuner.

-I tillegg til tradisjonell utmarkskompetanse, har vi nå kompetanse innenfor opplevingsutvikling, lokalmat og guiding. Dette gir en unik helhetlig tilnærming til skogens alle verdier- og eiendommens alle ressurser. Vi ligger midt i smørøyet, og det er nå gode muligheter for grunneiere i vår region sier utviklingsleder i TVS Kristian Bjørnstad.

Generasjonsskifte hos grunneierne

Et viktig bidrag til utvikling er gode generasjonsskifter. TVS samarbeider med Glommen og Trysil og Engerdal kommuner om en prosess for rådgiving for familier som ønsker generasjonsskifte.

-Familiehøytider som jul er en god anledning til å ta en prat om generasjonsskifte. En bør starte i tide med en god plan og ha en åpen og rettferdig prosess. Det er viktig at dette ikke blir kimen til konflikt, sier rådgiver Synnøve Galassen Olsen.

Et kompetansemiljø som rekrutterer

TVS vil at kompetansemiljøet på Skogbrukets hus i Trysil skal utvikles videre. Kompetansen er allerede attraktiv i forhold til tjenestesalg. Den nye utviklingsavdelingen har nå flere oppdrag på næringskartlegging, opplevingsutvikling og guideopplæring i regionen.

-Vi tror at et slikt kompetansemiljø er en verdi i seg selv og vil være attraktivt for å stimulere til at ungdom etter endt utdannelse vender tilbake hit. Vi ser allerede at studenter fra vår region vil skrive om utmarkstemaer her. Det lover godt for framtiden, sier daglig leder Are Nordgaard.

Vil du vite mer om dette, kontakt:

Are Nordgaard, daglig leder,  an@trysilvassdraget.no   Tlf  91717780

Kristian Bjørnstad, utviklingsleder; kristian@trysilvassdraget.no  Tlf  45489514

Nettside: www.trysilvassdraget.no / Facebook: @trysilvassdraget