Skogbrukets hus – et voksende grønt kompetansemiljø for hele regionen

Midt i Innbygda sentrum, finnes det nå et etablert grønt kompetansemiljø. I Norges største skogkommune satses det ikke lenger bare på hogst, men også på opplevelser i skog og utmark. I dag er det tre ulike utmarksrelaterte organisasjoner som har kontorer på huset; Flendalen sameieskog, Glommen skog og Trysilvassdragets Skogeierlag. Til sammen utgjør dette et voksende miljø med en unik kompetanse innen skogbruk, utmark og naturbasert reiseliv.

Trysilvassdragets Skogeierlag (TVS) – vi rigger oss for nye muligheter

I Trysilvassdragets Skogeierlag jobbes det nå med å utvikle flere deler av skogen med grunneiernes behov i sentrum.

Trysil er store på reiseliv, men det kan satses enda mer på natur- og skogbasert reiseliv som retter seg mot internasjonale gjester. -Vi ser at det i Norge er et stort fokus på opplevelser av fjord, fjell og polare områder. Men det er lite fokus på, og liten kunnskap om utvikling av skogopplevelser. Her ønsker TVS å ta et lederskap. Det er også få koblinger mellom grunneiere og guider i utviklingen av slike opplevelser, noe vi ønsker å utvikle i våre nettverk, sier Kristian Bjørnstad, utviklingsleder ved TVS.

For å øke aktiviteten innen vilt og fisk ansatte de nylig en ny medarbeider. Dermed er det i dag fire ansatte i TVS, der alle har minimum bachelor og flere med mastergrader. De jobber med ulike fagfelt, som naturbasert reiseliv, lokal mat, naturveiledning og guiding.

Rekordavvirkning

I kontormiljøet i andre etasje på Skogbrukets hus har også Glommen skog sin avdeling for Trysil og Engerdal. Avdelingen består av to ansatte, Øyvind Sørlie og Øivind Kvarnstrøm.

På grunn av svært gode tømmerpriser satte Glommen i 2018 ny rekord i avvirkning for Trysil og Engerdal. Til sammen ble avvirkningen på 161 000 kubikk.

Flendalen sameieskog

Alexandra Bruknapp er ansatt for å drive Flendalen sameieskog. I hovedsak driver Sameieskogen med salg av hyttetomter i Villroa hytteområde i Flendalen, men de selger også småviltjaktkort. I tillegg driver Alexandra Sæteråsen hytter og camping og hun tilbyr også elg- og beversafari.

Tiden fremover

I tiden fremover har TVS flere spennende prosjekter på gang. De samarbeider også med flere høyskoler og universiteter i Norge og Sverige, noe som gir både økt kompetanse og ett bredt nettverk.

 – Det kompetansemiljøet vi har utviklet ved TVS vil kunne være attraktivt for å stimulere ungdom til å ta en høyere utdannelse innen skog og utmark, sier daglig leder Are Nordgaard. I tiden fremover kommer TVS til å levere gode eksempler på skogopplevelser og produkter.

Dermed ser det lyst ut for skog- og utmarksbasert næring i Trysil og Engerdal.