Sønsterud planteskole var i sin tid landets største. Etter at bedriften fikk økonomiske problemer, ble den kjøpt av Trysil Planteskole i 2011. Navnet ble en-dret til Sønsterud Skogplanter AS. Antall produserte skogplanter er mer enn doblet fra 2011 til i dag, til ca. 6,4 millio-ner planter i 2016. Bedriften står nå foran investeringer for flere millioner kroner, slik at den kan produsere 8-10 millioner planter årlig.

Sønsterud Skogplanter AS
Kaptein Dreyers veg 625, 2280 Gjesåsen.
Daglig leder: Are Norgaard
an@trysilvassdraget.no