Sønsterud Skogplanter utvider

Foto: Laila Fredhjem

Sønsterud Skogplanter AS i Åsnes skal utvide for flere millioner kroner i bedre vannforsyning, utearealer og tekniske løsninger. Bedriften har hatt stor vekst etter at den ble kjøpt av Trysil Planteskole i 2011, og nå legges grunnlaget for ytterligere vekst. Bedriften produserte ca. 6,4 millioner planter i 2016. Etter investeringene skal den kunne produsere 8-10 millioner planter årlig.

TVS eier Trysil planteskole og Sønsterud Skogplanter. Etterspørselen er så stor at det har vært nødvendig å kjøpe leieproduksjon i Sverige. Etter utvidelsene på Sønsterud, vil alle skogplantene være egenprodusert fra høsten 2018.