Tips og råd til deg som vil leie ut til jegere

Hvordan legge til rette utleie for småviltjegere. (hare og skogsfugl)

.

Har du noen hus som står ubenyttet på eiendommen din? Kanskje utleie til jegere kan være en kilde til inntekt for deg? 

Vi har satt sammen endel tips og råd til deg som ønsker å leie ut til jegere. 

Utleie av skogshusvær / hytter 

Her er en liten huskeliste / minimumskravet :

 

 • Det bør være bilveg fram til husværet
 • Det er en stor fordel om jaktterrenget ligger i tilknytning til husværet
 • Tilgjengelig jaktareal må være minimum 8.000 dekar sammenhengende og greit arrondert ( minimum 2.000 dekar pr. jeger for 3-5 dagers jakt )
 • Størrelsen på koia må være minimum 20 m2
 • Koia / hytta bør ha minimum 2 sengeplasser, gjerne 3-4 sengeplasser
 • Det er OK med utedo, men denne må være ren og den må tømmes i tide
 • Det er OK å hente vann i bekken
 • En vedovn og rikelig med tørr ved på stedet er viktig
 • Hytta bør ha dekketøy og bestikk, kokekar.
 • Legg vekt på gode madrasser i store nok senger
 • Gass kokeapparat med 3 bluss
 • Jegerne skal kun trenge å ta med sengetøy og mat – resten bør være på plass.
 • Husk toalettpapir, kjøkkenpapir, fyrstikker og stearinlys !
 • Minimums belysning er parafin / oljelampe(r) og stearinlys.
 • Koia/ hytta skal alltid være rengjort før utleie
 • Det må aksepteres at jakthunder får være i koia / hytta, men det kan kreves at de ikke får ligge i senger / sofa / stoler.
 • Utsikt fra koia / hytta er alltid et pluss. Kanskje en hogst rundt koia bør vurderes ?
 • Å alliere seg med noen som har jaktterreng, og leie ut samlet er fornuftig. 

Hvis standard og beliggenhet samt jaktterreng minimum tilfredsstiller nevnte krav er det gode muligheter for utleie på korttid eller åremål. Priser fra kr. 500,- pr. døgn ( korttid ) for husværet eller kr. 20.000,- ( åremål ) for de enkleste løsningene bør være godt innen rekkevidde. Prisene kan økes med økt standard og et godt småviltterreng.

HUSK at harejegere kjøper ikke jakt der det er dokumenterte ynglinger / revir av ulv. Skogsfugljegere med stående fuglhunder lar seg ikke skremme av ulv, men du bør uansett opplyse om det er ulv i terrenget eller ikke.

Ønsker du hjelp med tilrettelegging av utleie?

Vår fagmann på saken Frank Robert Lund er selv jeger, og jakter over hele verden. Han har stor erfaring innenfor jakt, og hva de forskjellige jegerne ønsker, trenger. Ta kontakt med oss for en samtale så kan vi hjelpe deg med å se på hva du kan gjøre med dine utleieobjekter.