Til tjeneste for Trysil og Engerdal

Grunneiersamarbeid er et stikkord for de tjenestene TVS tilbyr. Vi ønsker å stimulere til et godt grunneiersamarbeid når det gjelder å utvikle gode opplevelser, enten det dreier seg om  sykling, jakt, fiske, matopplevelser eller annen næringsutvikling.

Vi kan bistå med følgende:

  • Prosess- og prosjektledelse.  Mange har en ide som kan utvikles til verdiskaping. Men veien fra ide til realisering kan være kronglete. Vi i TVS kjenner veien og kan bl. a. hjelpe til med prosjekt- og søknadsutvikling.
  • Utvikle opplevingskonsepter. TVS kan bistå i å utvikle opplevingskonsepter, for eksempel matopplevelser. Tjenesten kan omfatte alt fra strategier, økonomi, finansiering, markedsføring etc.
  • Nettverksbygging og nettverksledelse er stikkord for andre tjenester som kan danne grunnlag for verdiskaping.
  • Guidekurs, både for de som har ideer om natur-, jakt- og fisketurisme, er nye tjenestetilbud som vil bli arrangert jevnlig.

Ta kontakt med en av oss om du har noe på hjertet!

Et grønt kompetansesenter

TVS skal være «et regionalt interessant grønt kompetansesenter som skaper verdier».  Det finnes et stort potensial for økt verdiskaping både for det enkelte medlem og for Trysil-Engerdal-regionen.

Det handler blant annet om reiseliv, opplevelser i utmark, jakt og fiske, guiding, matopplevelser, arrangementer, kurs m.m. Kompetansemiljøet på Skogbrukets Hus styrkes slik at det vil bli attraktivt som en sparringpartner for grunneiere og andre aktører i vår region. Vi ønsker også å bygge opp en kompetanse i Trysil som gjør det interessant for trysilungdom som tar utdannelse utenfor kommunen å komme tilbake med sine ideer og initiativ. Kort sagt; vi på Skogbrukets Hus ruster oss for å skape aktivitet og engasjement – og for å utvikle attraktive tjenester.

Skogen inn i skolen

Om ikke skolen kan komme til skogen, kan i alle fall det motsatte skje i Trysil. TVS arbeider med et opplegg for grunnskolen i Trysil, der kunnskap om og fra skog og utmark blir trukket inn i ulike fag.

Det kan dreie seg om alt fra naturfag, næring, samfunnsfag m.m. TVS vil i sitt utviklingsarbeid samarbeide tett med Skogbrukets kurssenter på Honne, kommuner og foreninger. Det borger for god kvalitet.

Målsettingen er å ha kursopplegget klar til skoleåret 2017/2018.

Et smidig generasjonsskifte

Det er et faktum; det er høy gjennomsnittsalder på TVS´ medlemsmasse. Mange grunneieroverdragelser vil komme.

– Et generasjonsskifte bærer i seg både muligheter for utvikling – og konflikt. Det første er bra – det andre vil vi unngå. Vi i TVS har derfor satt i gang et arbeid for å lage gode opplegg for generasjonsskiftet som kommer, sier Are Nordgaard.

Gode og smidige løsninger krever blant annet tidlig avklaring av hva som kommer til å skje. Det handler også om å formidle og styre forventninger fra alle involverte, gi veiledning i spørsmål om juss, skatteregler og andre formaliteter.

– Som i det øvrige arbeidet vårt med å utvikle tjenester, handler det også her om å skape gode miljøer og gi faglig påfyll. Så bruk oss! oppfordrer Are Nordgaard.