Vi utvikler natur og kulturbaserte opplevelser

Det gror hos grunneiere og guider i Trysil og Engerdal

.
Runa Skyrud leier ut nyoppusset koie, og vil utvikle flere. TVS var på befaring for å komme med innspill om videre utvikling. Foto: Kristian Bjørnstad

Er du grunneier med planer om utvikling av eiendommen din? Har du en guide i magen? Ønsker du å samarbeide med andre om dette? Da er du heldig.

Vi i Trysilvassdragets Skogeierlag er i førersetet når det gjelder utvikling av naturbasert reiseliv i Trysil og Engerdal med utgangspunkt i din eiendom. Og vi vil ha deg med!

Ny næring på din eiendom

I Trysilvassdragets Skogeierlag er vi sparringspartner for ny næring på din eiendom. Vi jobber også med opplevingsutvikling og guideopplæring. Vår erfaring viser at all virksomhet i natur og utmark utvikles best med grunnlag i gode grunneieravtaler. Samarbeid med andre grunneiere gir en god effekt, og det har vi gode eksempel på i vår region. Om det gror nye ideer hos deg, ta kontakt med oss i Trysilvassdragets Skogeierlag.

Guidenettverk

Flere grunneiere pusser nå opp hus for utleie. Flere vil også tilby natur- og kulturbaserte opplevelser alene eller i samarbeid med andre guider. I Guidenettverket utviklet av SITE (Sälen, Idre, Trysil, Engerdal) prosjektet, etableres det ny virksomhet og det utvikles flere nye guidede turer for grupper. TVS er med på utviklingen av guidenettverket med faglige råd. Nettverket møter på Skogbrukets hus. 

Utvikling gir økt inntjening

Vår region har mye å by på av natur- og kulturbaserte opplevelser til nye typer gjester, men dette må utvikles mer for økt inntjening. Dette har ikke vært en prioritet i den storskala reiselivsutviklingen vi har sett i Trysil de siste årene.  Men det er positivt at det nå er nettverk på plass i Guidenettverket og kompetanse og støtteapparat i Trysilvassdragets Skogeierlag.

Aktive grunneiere

Mellom 17 og 30 grunneiere og guider i Trysil og Engerdal jobber nå aktivt med prosjekter og produktutvikling i regi eller i samarbeid med Trysilvassdragets Skogeierlag. Om denne typen reiselivsutvikling støttes og utvikles videre vil det om få år utgjøre en god sysselsettingseffekt. For grunneiere vil tilleggsnæringer styrke både gårdens næringsgrunnlag og sjansen for at neste generasjon tar over.

Erik Bakken på Rundfloen pusser opp stabburet sitt for å kunne ta imot gjester. Trysilvassdragets Skogeierlag var på befaring for å gi råd og innspill til videre utvikling. Erik er også med i gjeddefiskeprosjektet som TVS har tatt initiativ til. Foto: Kristian Bjørnstad.