Villmarksvekkua – trivsel og læring hånd i hånd

I dag avsluttes den fjerde utgava av Villmarksvekkua, som er en lokal variant av Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) sitt opplegg ved navn Friluftsskolen. Opplegget har som formål å gi deltakerne en lystbetont introduksjon og opplæring i friluftsliv. TVS har støttet Villmarksvekkua, og på onsdag tok vi turen til Drevdalen for å besøke arrangementet.

I skogen ved Drevdalen gård blir vi møtt av ei engasjert gruppe med deltakere i 10–13-årsalderen. Noen av dem har overnattet på en leirplass som de så ut og etablerte dagen før, og alle ser ut til å nyte friluftslivet og se fram til dagens opplegg.

Deltakerne har fått i oppgave å gjøre opp varme ved hjelp av tennstål, og tar ivrig fatt på arbeidet.

Villmarksvekkua arrangeres av DNT Engerdal og Trysil, og på programmet står blant annet tilbereding av elgkjøtt i kokegrop, fisking av drevjeørret, orientering og ikke minst lek og samhold.

Populært tilbud

Instruktører og ledere for Villmarksvekkua er Gaute Stubsveen og Per Jørgen Høye. Per Jørgen er utdannet lærer fra UiT og friluftsveileder fra Norges Idrettshøgskole, mens Gaute er masterstudent ved UiO og ferdigutdannet lektor neste år.

Villmarksvekkua ble arrangert for første gang i februar 2018, og har videre blitt holdt både sommerstid og vinterstid, og på forskjellige steder. Vi tar en prat med initiativtaker Per Jørgen.

– Jeg gikk til DNT høsten for to år sia og undersøkte hvilke muligheter som fantes. Det finnes jo fotballskoler og teaterskoler osv. i ferier, men jeg mente at det også var et behov for friluftstilbud. De sa at de hadde et konsept som het Friluftsskolen, og at man kunne få støtte til å arrangere en lokal variant av denne, forteller han.


Per Jørgen og Gaute stortrives med å være instruktører under Villmarksvekkua.

De første utgavene av Villmarksvekkua hadde færre plasser, men det viste seg raskt at arrangementet var populært. Forespørslene har vært mange, og i sommer har de valgt å gå for 14 plasser. Disse ble fort fylt.

– Det virker som at det er et behov for et tilbud som dette, der man kan være i fysisk aktivitet utendørs uten å måtte føle noen form for konkurransepress eller store anstrengelser. Det handler generelt om å få gode opplevelser knyttet til tradisjonelt friluftsliv. Vi tenker at det er basisen som er viktig, og ønsker ikke å legge opp til ressurskrevende aktiviteter. Her klarer man seg fint i joggebukse og støvler. En trenger ikke dyre turklær til en tiåring, sier Per Jørgen.

Lidenskap og glede

Mens TVS snakker med Per Jørgen, går Gaute rundt og bistår deltakerne som nå har fått i oppgave å gjøre opp varme ved hjelp av tennstål. Det er lett å se at iveren er stor, og at de tar oppgava på største alvor.

– Vi legger opp til aktiviteter som de kan være med og gjøre selv. Vi tenker at vi skal gi dem minst mulig fasit, og heller få dem til å gjøre egne erfaringer. Det gjelder å gi dem litt åpne oppgaver. Vi prøver å ansvarliggjøre dem mest mulig uten at det går ut over helse og trivsel, forklarer Per Jørgen.

Selv om Villmarksvekkua gir deltakerne ei god innføring i ulike sider av friluftslivet, er det trivselen som er i høysetet. Det settes av mye tid til lek og moro.

Under Villmarksvekkua får man ta i bruk alle sansene. Man får kjenne på ting i tillegg til å se på dem. – Skru på sansene, og du kan få en rikere naturopplevelse, sier instruktør Per Jørgen.

– Har man for mye opplegg, kan deltakerne gå litt lei etter hvert. Det er gjennom lek at mye læring skjer, så de bør få noen gode pauser innimellom der de kan få bruke fantasien og kreativiteten sin. Det får de gjort på en helt annen måte her i skogen enn om de skulle ha vært på en lekeplass.

Idet Per Jørgen forteller om gleden og engasjementet han ser hos mange av deltakerne, høres ivrige gledesrop fra leirplassen:

– Fyr! Vi fikk fyr!

Oppgava er bestått, og det venter godord fra instruktørene. Samtidig en oppfordring om å slokke flammene. Under Villmarksvekkua blir også sikkerheten prioritert.

– Det er veldig artig å holde på med. Du ser jo aktiviteten hos enkelte her. Det er tydelig at vi får tent en lidenskap for friluftslivet hos noen, konkluderer Per Jørgen.

Noe for de fleste

De overordnede temaene for arrangementet er kartkjenning (orientering), sporløs ferdsel, allemannsretten og leiretablering. Det inngår også en ekspedisjon i programmet.

Deltakerne får mulighet til å lage egne fiskestenger av bjørk, og å fiske sin egen mat. Når de tilbereder elgkjøtt i kokegrop, får de være med på både å grave hull, finne steiner, finne ved og fyre, pakke inn elgsteka i aluminiumsfolie, krydre den og forberede grønnsaker etc.

Deltakerne får mye tid til lek og moro i flotte omgivelser.

– Vi tenker at det viktigste er at de er i aktivitet, og at de lærer gjennom å prøve ting selv. Og så er det jo som i alle sammenhenger, at alt ikke passer for alle. Men når vi har et allsidig tilbud og er innom flere områder, så har vi stor tru på at deltakerne i hvert fall finner noe som de synes er ekstra spennende. Og da er det egentlig en suksess, mener Per Jørgen.

En del av deltakerne har vært med på flere utgaver av Villmarksvekkua. Enkelte har vært med alle ganger.

– Jeg tenker det er veldig viktig at vi prøver å dytte inn noe nytt hver gang – at vi ikke låser oss fast. Selv om deltakerne lærer en del av oss, lærer de egentlig mest av hverandre – eller med hverandre, sier Per Jørgen.

Da alle har fått prøvd seg fram med å gjøre opp varme, og det har vært ei felles oppsummering på leirplassen, er det tid for lek og valgfrie aktiviteter. Deltakerne tar raskt i bruk terrenget på kreative måter, og de smiler om kapp med sola i de vakre omgivelsene.

– Vi har trua på at vi kan både fortsette og utvikle dette opplegget, sier Per Jørgen optimistisk.

Vi i TVS takker for gjestfriheten, og for en fin formiddag i Drevdalen.

Tekst og foto: Hans Ola Østby